صفحه اینستاگرام
شماره های تماس
نشانی مطب

تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش، روبروی بیمارستان عرفان، ساختمان افتخار، واحد 601

تماس با دکتر